Prof. Dr. med. Christian Hugo
Position:
Generalsekretär
Adresse:
Med. Klinik und Poliklinik III

Universitätsklinikum Carl Gustav Carus

Fetscherstr. 74
Dresden
01307
Telefon:
0035-458 4879